EĞİTİM TÜRÜ (AMAÇLAR)

1. Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı

Yüksek Öğretim Kanunu’nun 49. maddesinde belirtildiği üzere, üniversitelerin Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde bulunan Yabancı Diller Bölümleri’nin temel görevleri yabancı dilde eğitim alacak öğrencileri bu eğitim için hazırlamak ve hedef dilde belli bir düzeye yükseltmektir. Bu kapsamda, Harran Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde bulunan Yabancı Diller Bölümü ve ilgili birim (Temel İngilizce Birimi), üniversitede eğitim-öğretim faaliyetlerini kısmen veya tamamen yabancı dilde yapan bölümlere yeni kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil konusundaki eksikliklerini gidermeye ve niteliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir. Programın amacı, dönem başında uygulanan yabancı dil düzeyi belirleme sınavına göre yabancı dili yetersiz olan öğrencilerin akademik serüvenlerinde sıkıntı yaşamamalarına ve öğrendikleri dili kendilerine güvenerek kullanabilmelerine yardımcı olmaktır. Programın bir diğer amacı ise, dört dil becerisinde akademik anlamda donanımlı ve bölüm derslerini yabancı dilde takip edebilecek, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek öğrenciler yetiştirmektir.


2. İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı

Harran Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde bulunan Yabancı Diller Bölümü ve ilgili birim (Temel İngilizce Birimi), üniversitede eğitim-öğretim faaliyetleri dilinin tamamen Türkçe olduğu bölümlere yeni kayıt yaptırmış olup yabancı dil öğrenmek amacıyla programa başvuran öğrencilerin yabancı dil konusundaki eksikliklerini tespit etmeye, gidermeye ve niteliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütmektedir. İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı’nın amacı, programa kayıt yaptıran öğrencilerin dil seviyelerini ölçüp, yabancı dil anlamında yetersiz olan öğrencilerin belli dilsel yapıları biçim ve işlev olarak anlamalarını ve bu bilgilerini gerçek hayatta kullanmalarını sağlamaktır. Programın bir diğer amacı ise, öğrencilerin çeşitli bağlamlarda kendilerine güvenerek ve kendilerini yeterli hissederek sözlü/yazılı ifade ve etkileşim becerilerini kazanmalarını sağlamaktır.


HEDEFLER

1. Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı

Bahsedilen amaçlar doğrultusunda, Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı’nın hedefi, güncel eğitim teknolojilerini kullanarak öğrencilere dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazandırmak; öğrencilerin dilbilgisi bilgilerini geliştirmek ve kelime hazinelerini zenginleştirmektir. Bununla birlikte, program, öğrencilere bilim alanlarıyla ilgili yayınları izleyebilme ve bilimsel etkinliklere katılabilme yeteneği kazandırmayı hedeflemektedir. Ayrıca, programa dâhil olup başarıyla tamamlayan öğrencilerden, modern çağın sosyal yaşamında gereksinim duyacakları iletişim becerilerini de kazanmış olmaları beklenmektedir. Bu bağlamda, Zorunlu İngilizce Hazırlık Programı, öğrenci merkezli, süreç odaklı ve modern yaklaşıma dayalı dersler, çevrimiçi çalışmalar, ödev, proje ve portfolyo çalışmalarından oluşmakta ve böylece, öğrencilerine çok yönlü çalışma becerilerini kazandırmayı da hedeflemektedir.
 

2. İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı

Bahsedilen amaçlar doğrultusunda, İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı’nın hedefi, güncel eğitim teknolojilerini kullanarak öğrencilere dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini kazandırmak; öğrencilerin dilbilgisi bilgilerini geliştirmek ve kelime hazinelerini zenginleştirmektir. Bununla birlikte, program, öğrencilere bilim alanlarıyla ilgili yayınları izleyebilme, bilimsel etkinliklere katılabilme ve yurtdışı öğrenci değişim programlarından faydalanabilme yeterliliği kazandırmayı hedeflemektedir. Ayrıca, programa başarıyla tamamlayan öğrencilerden, kendilerini ifade ederken kabul edilebilir bir doğruluk seviyesini yakalayabilmesi, fikirlerini anlaşılabilir bir biçimde ifade edebilmesi, tartışmalara etkili olarak katılabilmesi ve gereklerini karşılayacak nitelikte sunumlar yapabilmesi beklenmektedir. Bu bağlamda, İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı, öğrenci merkezli, süreç odaklı ve modern yaklaşıma dayalı dersler, çevrimiçi çalışmalar, ödev, proje ve portfolyo çalışmalarından oluşmakta ve böylece, öğrencilerine çok yönlü çalışma becerilerini kazandırmayı da hedeflemektedir.

YDYO HABERLERİ

ÖNEMLİ BAĞLANTILAR

Sosyal Medya Hesaplarımız
 
   

Bologna - YÖK