Hazırlık Eğitimi Nedir?
Harran Üniversitesi'nde öğretim dili en az %30 oranında veya tamamen İngilizce olan programlar ile öğretim dili Türkçe olmakla birlikte öğrencilerinin İngilizce öğrenmelerini destekleyen programlara yeni kayıt olmuş öğrencilerin İngilizce dilinde, dil bilgi ve becerilerini kayıtlı oldukları programlarda yürütülen dersleri takip edebilecek ve alanlarında araştırma yapabilecek düzeye getirmek amacıyla sunulan İngilizce hazırlık eğitim-öğretim programıdır.

Hazırlık eğitiminden kimler muaf sayılır? 
Üniversitemize yeni kayıt yaptıran veya hazırlık eğitimine devam etmekte olan öğrencilerden Üniversitemiz Senatosu 29.05.2014 tarih ve 2014-09 sayılı kararı doğrultusunda, ÖSYM tarafından geçerliliği kabul edilen ve dört dil becerisinin tamamını ölçmeye yönelik sınavların birinden son üç yıl içinde, zorunlu İngilizce hazırlık programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerden (%30 ve %100 zorunlu) 75 puan ve dengi ile isteğe bağlı İngilizce hazırlık programına kayıt yaptıracak öğrencilerden 65 puan ve dengi almış öğrenciler İngilizce hazırlık öğretiminden muaf sayılırlar. Muafiyet sağlayacak belgelerin asıllarının, dilekçe ile birlikte akademik takvimde belirtilen ders kayıt haftası süresince Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir. Muafiyet belgesi alan öğrenciler kayıtlı oldukları programlarda öğrenimlerine başlarlar. 

Diğer üniversitelerin yabancı dil hazırlık programını bitiren ve daha sonra ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ile Üniversite programlarından birine yerleşen öğrenciler de zorunlu yabancı dil hazırlık programından muaf olmak için YDYO tarafından eğitim-öğretim yılı başında yapılan yeterlik sınavına girerek en az 70 puan almak zorundadır. 

Yukarıda bahsedilen geçerli sınavlara ait belge getirerek veya İngilizce hazırlık öğretiminde başarılı olan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasının (ı) bendi gereğince ön lisans/lisans programlarında yer alan ve verilmesi zorunlu olan temel yabancı dil derslerinden muaf olurlar. Bu öğrencilerin bahar yarıyılı sonunda yapılan yeterlik sınavından aldıkları puan ilgili yarıyıllardaki temel yabancı dil derslerinin yerine işlenir. Ancak kayıtlı olduğu programın birinci yarıyılı başında bu notların işlenmesini tercih etmeyen öğrenci, temel yabancı dil derslerini almak ve başarmak zorundadır.

Eşdeğerlilik Tablosu


Kimler faydalanabilir?
Hazırlık programından, Eğitim Öğretim Yılı başlangıcı itibariyle üniversitemize yeni kayıt yapan tüm öğrenciler faydalanabilmektedir. 

Hazırlık Eğitimi ücretli midir?
Hazırlık programı ücretsizdir. Eğer ikinci öğretim öğrencisi iseniz her iki dönemde de  harcınızı yatırmanız gerekmektedir.

Hazırlık Eğitimine başvurduğumuz zaman, KYK yurt ve burs imkanlarından mahrum kalır mıyız?
Hazırlık programı da akademik bir basamak sayıldığından, hazırlık öğrencilerinin yurt ve burs imkanları hiçbir şekilde kısıtlanmaz; hazırlık yılınızda da KYK tarafından sağlanan yurt ve burs imkanlarından faydalanabilirsiniz. Ancak, gerek zorunlu hazırlık programı gerekse de isteğe bağlı hazırlık programına başvuran öğrencilerden yıl sonunda yapılacak Yeterlik Sınavında başarılı olmaları beklenir. Aksi takdirde, eğitim öğretim yılı başında burs kazanan öğrencilerin bursları öğrenim kredisine dönmektedir.

Nasıl başvuru yaparım?
Başvuru yapmak için kayıt döneminde ya da ders ekleme-bırakma döneminin sonuna kadar yüksekokulumuza şahsen gelip dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz.

Başvurudan sonra ne yapmam gerekiyor?
Başvurudan sonra okulumuz tarafından düzenlenecek Düzey Belirleme Sınavı'na katılmanız gerekiyor. Bu sınav ile başlayacağınız düzey belli olacaktır. Bu sınava katılmamanız durumunda, hazırlık programında en düşük düzeyden başlarsınız.

Eğitim süresi ne kadar?
Hazırlık eğitimi bir yıl sürmektedir. Katılan öğrenciler bir yıl boyunca İngilizce eğitimi alma imkanına sahiptirler.

İsteğe bağlı hazırlıktan başarısız olursam ne olur?
Program isteğe bağlı olduğu için başarısız olan öğrenciler sene tekrarı olmadan direkt olarak bölümlerine devam ederler. Ancak, programda başarısız olunduğu için, burs hakkı olan öğrencilerin bu hakkı öğrenim kredisine dönüştürülür. Başarısız olan öğrencilerin, öğrencilikleri devam ettikçe her yıl 2 kez yapılan Yeterlik Sınavına girme hakları bulunmaktadır.


Zorunlu hazırlıktan başarısız olursam ne olur?
Zorunlu hazırlık eğitiminden başarısız olan öğrenciler, güz dönemi başında yapılan yeterlik sınavına girmelidir. Bu sınavda da başarısız olmaları durumunda,  takip eden sene hazırlık eğitimini tekrarlarlar. 

Devam şartı var mı?
İsteğe bağlı  ve zorunlu hazırlık programlarında devam şartı %85'dir.

Düzeylere göre sınıf listeleri ilan edildikten sonra sınıf değişikliği yapabilir miyim? 
Hayır. Öğrencilerin düzey başlangıcında ilan edilen listelerde değişikilik yapılmaz.

Her düzeyde eğitim süresi ne kadardır?
Her düzey için 8 hafta olup toplamda 32 haftadır. 

Sağlık raporları devamsızlığa etki ediyor mu?
Öğrenciler ilgili kurullarca kabul edilen sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde de devamsız sayılırlar. Yani sağlık raporları devamsızlığa etki etmez.

Devamsızlıktan kalırsam ne olur?
İsteğe bağlı hazırlık programında devamsızlıktan kalırsanız derslere devam edemez, sınavlara giremez ve programdan başarısız sayılarak men edilirsiniz.
Zorunlu hazırlık programında ise takip eden sene eğitimi tekrar edersiniz. 

Hazırlık Eğitimi için kitap alma zorunluluğu var mıdır?

Evet, orijinal kitap kullanma zorunluluğu vardır. Telif yasası gereği öğrencilerin fotokopi ile derse girmeleri yasaktır. Doğabilecek problemlerle alakalı Harran Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu hiçbir yasal sorumluluk kabul etmemektedir.
 

Zaten lisans öğrencisiyim, bu programa katılmam mümkün mü?
Zorunlu hazırlık programı İngiliz Dili Eğitimi bölümü öğrencileri, isteğe bağlı hazırlık programına ise sadece yeni kayıt yapmış öğrenciler katılabilmektedir. Öğrencilerimiz, idari ile akademik personelimiz ve okul dışından katılımcılar için yüksekokulumuz bünyesinde açılan/yürütülen kurslara katılabilirsiniz.

Kurslarla ilgili bilgi almak için tıklayınız.

YDYO HABERLERİ

ÖNEMLİ BAĞLANTILAR

Sosyal Medya Hesaplarımız
 
   

Bologna - YÖK