YÖNETİM KURULU
BAŞKAN
Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye GÜREL CENNETKUŞU
ÜYE
Doç. Dr. Şerife YALÇIN
ÜYE
Doç.Dr.Ali Rıza ÖZTÜRKMEN
ÜYE
 Dr. Öğr. Üyesi Reşit GERGER
ÜYE
Öğr. Gör. Hüseyin KOÇ
ÜYE
Öğr. Gör. Nuran LEKEALMAZ
 
RAPORTÖR
HanifÖNCÜ
 
YÜKSEKOKUL KURULU
BAŞKAN
Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye GÜREL CENNETKUŞU
ÜYE
Öğr. Gör. Hüseyin KOÇ
ÜYE
Öğr. Gör. Nuran LEKEALMAZ
ÜYE
Öğr. Gör. Feyyaz DEMİRER
RAPORTÖR
HanifÖNCÜ

DİSİPLİN KURULU
BAŞKAN
Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye GÜREL CENNETKUŞU
ÜYE
Doç. Dr. Şerife YALÇIN
ÜYE
Doç.Dr.Ali Rıza ÖZTÜRKMEN
ÜYE
 Dr. Öğr. Üyesi Reşit GERGER
ÜYE
Öğr. Gör. Hüseyin KOÇ
ÜYE
Öğr. Gör. Nuran LEKEALMAZ
 
RAPORTÖR
HanifÖNCÜ