Üniversitemiz 2020 yılı Akademik Teşvik Ödeneği başvuru süreci, 04.01.2021 tarihinde başlayacaktır.
Akademik Teşvik Ödeneği takvimi aşağıdaki gibi belirlenmiştir.


• Akademik Teşvik Ödeneği Beyan Formu
• Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Karar tutanağı 

• Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği için tıklayınız. (LİNK : https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/21.5.201811834.pdf)

 
 

HARRAN ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ SÜREÇ TAKVİMİ

SÜREÇ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

Başvuru için; öğretim elemanları tarafından YÖKSİS'e giriş yapılması ve çıktılarının alınarak Bölüm/Anabilim Dalı Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna dosyaların teslim edilmesi

04.01.2021

15.01.2021

Başvuru dosyalarının Bölüm/Anabilim Dalı veya Anasanat Dalı Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunca İncelenmesi ve dosyaların Akademik Teşvik Başvuru Dosyası Kontrol Listesi, Değerlendirme Raporu ve Karar Tutanağı ile birlikte Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna elden teslim edilmesi.

18.01.2021

20.01.2021

Birimlerden gelen dosyaların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından incelenmesi, karara bağlanması ve sonuçların ilan edilmesi

21.01.2021

26.01.2021

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna itirazların yapılması

27.01.2021

02.02.2021

Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna yapılan itirazların Komisyon tarafından karara bağlanması ve kesin sonuçların ilan edilmesi

03.02.2021

05.02.2021

 

YDYO HABERLERİ

Sosyal Medya Hesaplarımız
 
   

Bologna - YÖK