Harran Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde bulunan Öğrenci Akademik Gelişim Birimi tarafından öğrenciler için organize edilen Akademik Gelişim Seminerleri’nin beşincisi gerçekleştirildi.

7 Nisan 2019 tarihinde, Çukurova Üniversitesi İngiliz Dili ve Eğitimi Bölümünden Prof. Dr. Erdoğan Bada yüksekokulumuzu ziyaret edip Kültürlerarası İletişimin Temelleri adlı bir konferans verdi. Konferansa Yabancı Diller Yüksekokulu’nun ve İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nün tüm akademik personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferansın başlığından da anlaşılacağı üzere, ana vurgu kültüler arası iletişimin insan hayatındaki önemi ve bunun başarılmadığı durumlarda meydana gelen insani felaketler üzerineydi. Prof. Bada, İngilizce olarak yaptığı ve tüm izleyenlerin büyük bir dikkatle dinlediği konuşmasında, insanlar arası iletişimin dört temel prensip üzerine kurulduğunu ve bunların saygı, anlayış, kabul ve takdir edilme olduğunu anlattı. Çok kültürlü toplumlardaki etnik ve azınlık haklarının kabulünde adaletin toleransın ve yasamanın teminat olduğunu vurguladı. İngilizce haricinde sonradan birkaç dil öğrenmenin yeni kültürleri tanımak olduğunu aktaran Bada, öğrencilerin sorularına cevap vererek seminerine son verdi.YDYO HABERLERİ

Sosyal Medya Hesaplarımız
 
   

Bologna - YÖK