MİSYONUMUZ
Üniversitemizde  kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim yapan lisans veya lisansüstü programlara yeni

 

kayıt yaptıran öğrencilerin yabancı dil konusundaki eksikliklerini gidermek ve niteliklerini geliştirmektir. Ayrıca okuma,

 

yazma, dinleme ve konuşmada  akademik amaca yönelik İngilizce'yi kullanmalarını destekleyerek bölüm derslerini

 

takip edebilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilen bireyler yetiştirmektir.


VİZYONUMUZ
Yabancı Diller Yüksekokulu olarak lisans veya lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin akademik çalışmalarını yürütürken ihtiyaç duyacakları yabancı dil bilgi ve becerilerini çağdaş yöntemler kullanarak kazandırmaktır.

Sosyal Medya Hesaplarımız
   

Bologna