Akademik Teşvik Komisyonu
BAŞKAN
Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye GÜREL CENNETKUŞU
ÜYE
Öğr. Gör. Feyyaz DEMİRER
ÜYE
Öğr. Gör. Hüseyin KOÇ
 
Kısmi zamanlı, Part time ve burs müracaatlarını değerlendirme komisyonu
BAŞKAN
Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye GÜREL CENNETKUŞU
ÜYE
Öğr. Gör. Nuran LEKEALMAZ
ÜYE
Öğr. Gör. Hüseyin KOÇ
 
 
Kalite Komisyonu
BAŞKAN
Öğr. Gör. Hüseyin KOÇ
ÜYE
Öğr. Gör. Nuran LEKEALMAZ
YÜKSEOKUL SEKRETERİ
Hanifi ÖNCÜ