Harran Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde gerçekleştirilen profesyonel gelişim çalıştaylarına bir yenisi daha eklendi.

ABD Ankara Büyükelçiliği mensubu, İngiliz Dili Eğitimi Ataşesi David FAY tarafından verilen “A Healthy Suspicion of the Texts: Critical Media Literacy in the Digital Age” (Yazılı Metinlerin Sağlıklı İrdelenmesi: Dijital Çağda Eleştirel Medya Okur-Yazarlığı) başlıklı çalıştaya Yabancı Diller Yüksekokulu müdiresi Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye GÜREL CENNETKUŞU ve öğretim görevlilerinin yanı sıra İngiliz Dili Eğitimi Bölüm Başkanı ve program öğretim üyeleri katıldı.

David FAY, sunumunda, dijital çağın en büyük handikaplarından olan “Medya Aldatmacası” konusunu odağa alarak, öğrencilerin farklı bakış açılarından bakabilmelerinin, eleştirel düşünme becerilerini elde etmeleri açısından çok büyük önem arz ettiğini ve bu yetinin eğitimciler tarafından geliştirilmesi gerektiğini vurguladı ve bu kapsamda çeşitli etkileşimli odak grup çalışmaları da gerçekleştirdi.

Çalıştayın ardından konuşan Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye GÜREL CENNETKUŞU, bu tür profesyonel gelişim odaklı çalıştayların Harran Üniversitesi için ne denli kıymetli olduğunu belirterek, benzer çalıştay ve seminerler için bir takvim oluşturulduğunu ve bunların devam edeceğini ifade etti. Çalıştay sonunda David FAY ve asistanına, Şanlıurfa’ya özgü teşekkür hediyeleri takdim edildi.