Üniversitemiz Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Bölümü'nü kazanan öğrencilerden muafiyet şartını belgeyle yerine getiremeyen bütün öğrencilerin 17 Eylül 2018 tarihinde Yabancı Diller Yüksekokulu'nda Düzey Belirleme Sınavına girmesi gerekmektedir. 
Muafiyet ile ilgili YDYO Yönergesinin ilgili kısmı:

İngilizce hazırlık öğretiminden muaf sayılma
Madde 8 –
(1) İngilizce hazırlık öğretiminden,
a) (Değişik: Harran Üniversitesi Senatosu’nun 29.05.2014 tarih ve 2014-09 sayılı kararı) ÖSYM tarafından geçerliliği kabul edilen ve dört dil becerisinin tamamını ölçmeye yönelik sınavların birinden son üç yıl içinde, zorunlu İngilizce hazırlık programlarına kayıt yaptıracak öğrencilerden (%30 ve %100 zorunlu) 70 puan ve dengi ile isteğe bağlı İngilizce hazırlık programına kayıt yaptıracak öğrencilerden 60 puan ve dengi almış öğrenciler,
b) Zorunlu yabancı dil hazırlık programlarının (%30 ve %100 zorunlu) uygulandığı yükseköğretim programlarına ilk defa kayıt yaptıran ve eğitim-öğretim yılı başında uygulanan yeterlik sınavından en az 70 puan alan öğrenciler,
c) Öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında öğrenim görüp orta öğreniminin son üç yılını bu kurumlarda tamamladığını belgeleyen öğrenciler, muaf sayılır.
(2) Muafiyet sağlayacak belgelerin asıllarını akademik takvimde belirtilen ders alma-ders bırakma tarihleri bitimine kadar Yabancı Diller Yüksekokulu’na teslim eden öğrencilere muafiyet belgesi verilir.
(3) Muafiyet belgesi alan öğrenciler kayıtlı oldukları programlarda öğrenimlerine başlarlar.
(4) Diğer üniversitelerin yabancı dil hazırlık programını bitiren ve daha sonra ÖSYM tarafından yapılan sınavlar ile Üniversite programlarından birine yerleşen öğrenciler de zorunlu yabancı dil hazırlık programından muaf olmak için YDYO tarafından eğitim-öğretim yılı başında yapılan yeterlik sınavına girerek en az 70 puan almak zorundadır.
(5) Bu madde kapsamındaki koşullar yabancı uyruklu öğrenciler için de geçerlidir.

Kaynak: Harran Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yönergesi


Düzey Belirleme Sınavı ile ilgili duyuru